05428962014      projetakibi@mstelekom.com         

Cep Kalitesi Artacak

Cep Kalitesi Artacak

Haber Tarihi: 19-06-2017


BTK, GSM Mobil telefon hizmet kalitesini artırmak için yeni ölçütler getirdi.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), GSM Mobil telefon hizmet kalitesini artırmak için yeni ölçütler getirdi. Buna göre, GSM Mobil telefon hizmetlerinde hizmet kalitesi açısından işletmecilerin ülke genelinde arama başarısızlık oranı yüzde 2'den, arama blokaj oranı yüzde 5'ten, uçtan uca kısa mesaj hizmeti teslim süresi yüzde 15'ten küçük, kısa mesaj hizmeti tamamlanma oranı yüzde 95'ten büyük olacak. Ayrıca aramanın kurulma süresinin 10 saniyeden az olması gerekiyor. 

GSM mobil telefon hizmetlerinde hizmet kalitesi ölçütlerine ilişkin ölçüm ve saha test yöntemlerinin belirlenmesine yönelik usul ve esasları düzenleyen GSM Mobil Telefon Hizmetlerinde Hizmet Kalitesi Ölçütlerinin Elde Edilmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğin sinyal seviyesinde GSM kapsamasının sağlanmasına ilişkin hükmü 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

Buna göre, ülke genelinde arama başarısızlık oranı yüzde 2'den, ülkele geneli arama blokaj oranı yüzde 5'ten, uçtan uca kısa mesaj hizmeti teslim süresi yüzde 15'ten küçük, kısa mesaj hizmeti tamamlanma oranı yüzde 95'ten büyük olacak. Ayrıca aramanın kurulma süresinin 10 saniyeden az olması gerekiyor.

Tebliğe göre, GSM işletmecileri tarafından yapılan ölçüm ve saha testleri, TÜİK'in en son resmi nüfus sayımı sonuçlarına göre nüfusu 10 bin ve üzeri yerleşim yerleri üzerinden yapılacak. Büyükşehir statüsüne sahip olan yerleşim yerleri, merkez ilçeleri ve mücavir alanlar ile birlikte tek yerleşim yeri olarak bildirilecek. Nüfusu 10 bin ve üzeri yerleşim yerleri itibariyle hizmet kalitesi ölçütlerine ilişkin hedef değerlere uyma yükümlülüğü, bu yerler dışında kalan alanlardaki hizmet kalitesi yükümlülüklerine uyma hususunda herhangi bir istisna getirmeyecek.

İşletmeciler tarafından yapılan ölçümlerde ve ölçütlerin hesaplanmasında, son kullanıcıları doğrudan etkileyen sayaçlar kullanılacak.

Ölçümler, işletmeci tarafından ülke geneli ve yerleşim yerleri bazında ayrı ayrı olmak üzere kendi GSM şebekesindeki trafiğin tamamı üzerinden elde edilecek. Bütün ölçümler ve saha testleri şebeke sonlandırma noktasından ve gerçek haberleşme trafiği üzerinden yapılacak. Saha testleri hariç, deneysel arama ve bağlantı kurmak suretiyle elde edilecek ölçüm değerleri Kuruma yapılacak bildirimlerde kullanılamayacak.

İşletmeci, hizmet kalitesi ölçütlerine ilişkin ölçümler ve saha testlerinde ilgili mevzuat ve bu Tebliğde belirtilmeyen hususlarda; uluslararası standart ve usullere, ITU tavsiye dokümanlarına ve ETSI standartlarına uymakla yükümlü olacak.

Tebliğ ile 15 Aralık 2005 tarihli ve 26024 sayılı Resmi Gazete;de yayımlanan GSM Mobil Telefon İşletmecilerinin Hizmet Kalitesi Yükümlülükleri ile İlgili Ölçütlerin Belirlenmesi ve Ölçümüne İlişkin Tebliğ ile 16 Şubat 2007 tarihli ve 26436 sayılı Resmi Gazete;de yayımlanan GSM Mobil Telefon Hizmetlerinde Hizmet Kalitesi Yükümlülüklerini Yerine Getirmeyen İşletmecilere Uygulanacak Cezalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırıldı.

 


 

CDESING