05428962014      projetakibi@mstelekom.com         

İş Sağlığı ve Güvenliği / Kurumsal

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

 

Firmamız , iş sağlığı ve güvenliğine önem veren , kaliteyi ve müşreri gerekliliklerini ön planda tutan yönetim anlayışı ile  İş Sağlığı ve Güvenliğine önem vermektedir.

Bu amaçla işyeri ve eklentilerinde ; işyeri içinde ve dışında çalışan personelin , altyüklenicilerin, ziyaretçilerin, ilgili kanun, yönetmelik , tüzük , müşterilerin talep edebileceği standartlara uygun İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemini oluşturacak, bu kanun ve hükümleri kendi bünyesinde uygulayacak, uygulatacak sürekli iyileştirme ile destekleyerek güçlendirecektir.

Bu doğrultuda ;

 

İşyerinde iş kazası ve meslek hastalıkları riskini azaltacak ve ortadan kaldıracak şekilde risk değerlendirmesi yaparak ergonomik, sağlıklı ve güvenli iş ortamları sağlayacak,

 

Çalışanlarda iş sağlığı ve güvenliği bilincini geliştirmek için eğitimler verecek,

 

Her yıl belirlenen hedeflere ulaşılması için gereken çalışmalar yapılacak, bir önceki yılın hedeflerinin ve çalışmalarının amacına ulaşıp ulaşmadığı gözden geçirilecek,

 

İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda teknolojik gelişmeleri takip etmek ve yatırımlarımızı ona göre yönlendirmek

 

Bu doğrultuda işletmelerimizde sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanması adına çalışmalarımıza sürekli devam edeceğimizi taahhüt etmekteyiz.


                                                        Vodafone ISG Standartları benimsemiştir.​

 

​                                                                          

 


 

CDESING